Ta din hälsa i egna händer!

Tyngdpunkten i vår tjänst är den kompletterande onkologi.

Internationell statistik under de senaste åren har visat att en majoritet av cancerpatienter i framskridet stadium av cancer, trots de bästa kirurgiska, nukleärmedicin och vetenskapligt testade kemoterapi, ingen signifikant förlängning av livet uppnåtts. (Cancer Registry Uni - Munchen)

Ett stort antal patienter inte vill vara övertygad om att de inte längre kunde göra, istället för att vänta tills cancern har kommit tillbaka eller förvärrats.

Denna sida vägleder dig genom de mest avancerade behandlingar i världen.

Dessa behandlingar sätta dig i stånd att ta ansvar i handen.

Vad vi kan göra för patienter

  • Allmän information om de senaste cancerbehandling.
  • Information om behandlingsalternativ och former.
  • Information om ersättning för sjukförsäkring. (SHI privat)
  • Adresser till kliniker, behandlingsplanering och organisation utomlands.
  • Droger service.
  • Kontaktieren Sie uns Här.

Vi kan göra det för läkare och kliniker