Terme van die diens

Terme en Voorwaardes van Immunoterapie vir die uitvoer van pasiëntverwysings

1. omvang

1.1. Die volgende bepalings en voorwaardes is van toepassing op die mediasie van pasiënte deur die maatskappy Immunoterapie. Die immunoterapie self behandel nie pasiënte nie. Dit tree uitsluitlik as 'n tussenganger. Immunoterapie is nie betrokke by die opvoering nie.

1.2. In die geval van mediasie van 'n pasiënt word 'n kontrak uitsluitlik tussen die begunstigde (kliënt) en die diensverskaffer (kliniek / universiteit) gesluit.

1.3. Alle voorwaardes van die kliënt wat afwyk van die Algemene Terme en Voorwaardes van die Immunoterapie, sal nie van toepassing wees nie.

2. Onderwerp van prestasie

2.1. Die immunotherapie self of met die hulp van derde bied gratis en nie-bindende inligting oor die pryse van terapie en terapie. Inligting wat op die webwerf verskaf word, vorm nie 'n bindende kontrakaanbod van die maatskappy Immunoterapie of 'n onderskeie diensverskaffer nie.

2.2. Immunotherapie bemiddel op grond van 'n versoek of aanbod wat deur die gebruiker gemaak is om 'n diensverhouding versoek aan die onderskeie diensverskaffer te sluit. Immunotherapie aanvaar geen verpligtinge buiten die bemiddeling van kontakte nie. Die immunoterapie self behandel nie pasiënte nie. Enige inligting oor die dienste en voorwaardes of ander inligting wat deur Immunoterapie verskaf word, vorm nie 'n konsultasiediens aan die gebruiker nie, maar is uitsluitlik bedoel om die onafhanklike besluit van die gebruiker te fasiliteer, waaraan Immunoterapie geen invloed het nie.

2.3. Die gebruiker ontvang 'n afspraak bevestiging aanlyn. Die koste van 'n eerste konsultasie is slegs vir inligting, wat ten volle in die onderskeie kliniek betaal word. 'N Bevestiging van die ontvangs van 'n besprekingsversoek beteken nie aanvaarding van die aanbod nie.

3. Garantie en aanspreeklikheid

3.1. Immunotherapie probeer voortdurend om seker te maak dat die terapie / terapeutiese aanbod altyd op datum en korrek is. Die prestasie en / of produkverwante inligting, veral met betrekking tot die verskeidenheid dienste, pryse en voorwaardes, is gebaseer op die inligting wat deur die onderskeie hospitale en universiteite verskaf word. Immunotherapie se aanspreeklikheid vir die up-to-dateheid, volledigheid en korrektheid van die aangebied aanbiedinge sowel as die tydige, volledige en korrekte versending van die inligting is uitgesluit.

3.3. Immunotherapie gee geen waarborg vir die geskiktheid en beskikbaarheid van die aangebied aanbiedinge nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir die beskikbaarheid van die aangebied dienste nie. Geen van die inligting is 'n verbintenis, 'n waarborg of versekering deur immunoterapie nie.

4. Verpligtinge van die gebruiker

4.1. Die insette en oordrag van die persoonlike data deur die gebruiker vind aanlyn plaas via die inset maskers wat deur die maatskappy Immunoterapie voorberei is. Die gebruiker is uitsluitlik verantwoordelik vir die korrektheid wat deur die gebruiker ingevoer is in die invulvorm of andersins versende data. In geval van wanvoorstelling deur die gebruiker, is Immunoterapie geregtig om die versoek onverwerkte te verlaat. In die geval van die oordrag van bewustelik onwaar persoonlike inligting deur die gebruiker, behou Immunoterapie die reg om hom van die gebruik van die aangebied dienste uit te sluit en om vergoeding vir skadevergoeding te eis.

4.2. Die gratis gebruik van die immunotherapie dienste word slegs vir individue of maatskappye vir die uitsluitlike doel van ondernemingsbehoeftes toegelaat. Die gebruik van die immunotherapie dienste vir ander of kommersiële doeleindes of in die konteks van 'n vergelykbare, onafhanklike professionele aktiwiteit op die gebied van bemiddeling van prestasievoorwaardes en / of die gebruik van die inligting is uitdruklik verbied.

4.3. 'N Kontrakbepaling van Euro 2.500 word geag ooreengekom vir elke geval van die strafbare skending van die verbod op kommersiële of onafhanklike professionele gebruik

5. Privaatheidsbeleid

5.1. Verwys asseblief na die huidige Privaatheidsbeleid Datenschutzerklärung